Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘แถลงการณ์’ Category

ดาวน์โหลด PDF | GIF

เครือข่ายสันติประชาธรรม ร่วมรณรงค์

หยุดนำมวลชนมาปะทะกัน!
หยุดให้ท้ายพันธมิตร!
หยุดนำประเทศไปสู่อนาธิปไตยและการรัฐประหาร!

ในขณะนี้เป็นที่ชัดเจนว่าสังคมไทยกำลังตกอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างยิ่ง อันเป็นผลจากการเผชิญหน้าทางการเมืองระหว่างฝ่ายต่าง ๆ จนทำให้เกิดความเชื่อโดยทั่วไปว่าสังคมไทยคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปะทะ-นองเลือดระหว่างประชาชนสองขั้วได้ พวกเราในฐานะกลุ่มทางสังคมที่ห่วงใยต่อชีวิตของประชาชนจึงขอเรียกร้องต่อฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. หยุดนำมวลชนมาปะทะกัน
เราขอเรียกร้องให้ผู้นำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และกลุ่มพล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ยุติการเคลื่อนไหว ด้วยวิธียั่วยุให้เกิดความเกลียดชังและโกรธแค้นซึ่งกันและกัน และยุติการเคลื่อนมวลชนของตนออกจากที่ตั้งทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่ง

เราขอเรียกร้องให้ผู้นำพันธมิตร, นปช. และพล.ต.อ.สล้างตระหนักว่าสังคมไทยไม่จำเป็นต้องสร้างวีรบุรุษ-วีรสตรีในลักษณะเช่นนี้ พวกท่านไม่ควรเห็นมวลชนของตนเองเป็นเพียงหมากทางการเมืองเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น  ต่อจากนี้ไป หากเกิดความรุนแรงต่อชีวิตของประชาชน ผู้นำของกลุ่มเหล่านี้ จักต้องรับผิดชอบ

2. หยุดให้ท้ายพันธมิตร
สาเหตุสำคัญที่ทำให้วิกฤติการเมืองในขณะนี้เดินมาสู่ “ทางตัน” ก็คือ ผู้นำฝ่ายพันธมิตรฯ ปฏิเสธไม่ยอมเจรจาประนีประนอมทางการเมือง แต่ยืนยันที่จะใช้วิธีแตกหักเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ระบอบ “การเมืองใหม่” ของตนซึ่งเป็นระบอบเผด็จการคนส่วนน้อยและสวนทางกับหลักการประชาธิปไตย ประการสำคัญ ในขณะที่ผู้นำพันธมิตรอ้างว่าตนทำเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ข้อเสนอที่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามามีอำนาจทางการเมืองโดยตรง เช่น มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยตรง เท่ากับต้องการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อสถานะที่เป็นกลางและอยู่เหนือการเมืองของสถาบันฯ ในระยะยาว

นอกจากนี้ ที่ผ่านมากลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ราษฎรอาวุโส องค์กรสิทธิมนุษยชน วุฒิสมาชิก และสื่อมวลชน ต่างไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เป้าหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย การละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และยุทธวิธียั่วยุให้เกิดความรุนแรงของฝ่ายพันธมิตร จึงกล่าวได้ว่าในขณะนี้เราไม่มีบุคคลหรือสถาบันใดในสังคมที่ได้รับความยอมรับจากทุกฝ่ายว่าเป็นกลางอย่างแท้จริง ทำให้โอกาสของการเจรจาเพื่อหาทางออกกับคู่ขัดแย้งริบหรี่ลงจนแทบเป็นไปไม่ได้

กระนั้น เราเห็นว่ายังไม่สายเกินไปที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะยุติการอุปถัมภ์ค้ำจุนกลุ่มพันธมิตรฯ อย่างผิดๆ และเริ่มต้นวิจารณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตร นปช. รัฐบาล กองทัพ ตำรวจ ตลอดจนระบบตุลาการอย่างเที่ยงตรงและเท่าเทียมกัน เราเชื่อมั่นว่าด้วยแนวทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้เกิดการสานเสวนาที่วางอยู่บนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤติครั้งนี้ได้อย่างแท้จริง

3. หยุดนำประเทศไปสู่อนาธิปไตยและการรัฐประหาร
เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักการว่า “การแก้ไขความขัดแย้งจะต้องอยู่ในกฎกติกา ไม่ใช่ด้วยอาวุธและความรุนแรง” การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ ซ้ำยังทำให้ความขัดแย้งแบ่งฝ่ายทางการเมืองขยายตัวสูงขึ้น ประการสำคัญ ภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองขณะนี้ ชวนให้เชื่อได้ว่าหากเกิดการรัฐประหารหรือยึดอำนาจรัฐด้วยวิธีการนอกรัฐธรรมนูญอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเกิดการจลาจล และนองเลือดของประชาชนครั้งใหญ่ และหากเป็นเช่นนั้นจริง บรรดาผู้ก่อการรัฐประหารจะต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมและหายนะที่ท่านมีส่วนก่อให้เกิดขึ้น

เครือข่ายสันติประชาธรรม

 1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ธนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ธิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. ธนาพล ลิมอภิชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. ธงชัย วินิจจะกูล ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน
 9. เกษียร เตชะพีระ คณรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. อภิชาต สถิตนิรมัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 12. อัครพงศ์ ค่ำคูณ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 13. เกษม เพ็ญพินันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 14. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 15. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 16. สุรัสวดี หุ่นพยนต์ สำนักบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 17. นภาพร อติวานิชยพงศ์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ธรรมศาสตร์
 18. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 19. ศรีประภา เพชรมีศรี สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 20. ภวิดา ปานะนนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 21. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 22. สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 23. อรณิชา ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 24. ชำนาญ จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 25. ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 26. จักเรศ อิฐรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 27. ชาญชัย ชัยสุขโกศล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
 28. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล Ph.D. candidate LSE. London, U.K.
 29. ฆัสรา มุกดาวิจิตร นักวิชาการอิสระ
 30. จักเรศ อิฐรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 31. คมลักษณ์ ไชยยะ นักศึกษาปริญญาโทมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 32. ภาคภูมิ ลบถม นักศึกษาปริญญาโทมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 33. ประพันธ์ ภราดรพานิชกุล นักศึกษาปริญญาโทมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 34. สมพร เปินสมุทร นักศึกษาปริญญาโทมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 35. สมาภรณ์ แก้วเกลี้ยง นักศึกษาปริญญาโทสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
 36. ปรีชา งามดี นักศึกษาปริญญาโท การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 37. กานต์ ทัศนภักดิ์ Asian Public Intellectuals Program
 38. ไม้หนึ่ง ก. กุนที กวี
 39. เต็กตี่ แซ่ตั้ง บรรณาธิการสำนักพิมพ์วลี
 40. ธนาพล อิ๋วสกุล สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
 41. ณภัทร สาเศียร ประชาชน
 42. สายสัมพันธ์ รัตนปรีดากร นักออกแบบอิสระ
 43. ศุษม อรรถวิภาคไพศาล พนักงานบริษัทการบินไทย
 44. ศิริภาส ยมจินดา ประชาชน
 45. สลิสา ยุกตะนันทน์ ประชาชน
 46. สุริยาพร โสกันต์ นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 47. ชาญกิจ คันฉ่อง ประชาชน
 48. คำ ผกา นักเขียน
 49. กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
 50. เพ็ญนภา หงษ์ทอง
 51. สง่า ลือชาพัฒนพร
 52. สมถวิล ลือชาพัฒนพร
 53. ณัฐธิดา ลือชาพัฒนพร
 54. ลลิตา ลือชาพัฒนพร
 55. อภิญญา ลือชาพัฒนพร
 56. ชวาลิน เศวตนันทน์ ภาควิชาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแมคคอร์รีย์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
 57. ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ นักกิจกรรมทางด้านสิทธิมนุษยชน
 58. อภิวัฒน์ แสงพัทธสีมา RhythMatic studio & Urban Media Society[UMS]
 59. ธีร์วนี วงศ์ทองสรรค์
 60. อนุสรณ์ อุณโณ Ph.D. in anthropology, the University of Washington
 61. ชลิตา บัณฑุวงศ์ อุณโณ Graduate student in anthropology, the University of Hawaii
 62. กิตติศักดิ์ สฤษดิสุข
 63. จุฑิมาศ สุกใส ประชาชน
 64. วสันต์ ลิมป์เฉลิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 65. สาธิต ชีวะประเสริฐ
 66. ไตร ทองพิสุทธิ์
 67. สุจิตรา รัตนกรกช
 68. ธัชพงศ์ ต้นกันยา
 69. นิตยา นาคพุ่ม
 70. สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
 71. ภาณุ ตรัยเวช
 72. ประเสริฐ พงษ์เสนีย์
 73. วัฒนา พัดเกตุ คณะมนุษยศาสตร์ ม. นเรศวร
 74. รชา พรมภวังค์
 75. ประดิษฐ์ ลีลานิมิต
 76. พสุธร กอกฟั่น
 77. ไท เกิดงาม
 78. ประสาท ศรีเกิด
 79. พูนสุข ภระมรทัต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 80. รชตะ วัฒนวงศ์ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 81. บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 82. Chesda Udommongkol Stroke Research Fellow / PhD Candidate Neurology Ultrasound, Austin Hospital, AUSTRALIA
 83. Suleemarn Wongsuphap Ph.D Candidate in Anthropology LaTrobe University
 84. ทรงศักดิ์ ปัญญา ประชาชน
 85. ชัยพงษ์ สำเนียง ประชาชน
 86. สิริณยา ธโนปจัยสิทธิ ศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ มธ.
 87. วีรชัย ธโนปจัยสิทธิ ประชาชน
 88. รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 89. ธิราช แสงวิชัยภัทร นักธุรกิจ
 90. วิจิตรา มัทซุยามะ ประชาชน
 91. นัฐพงษ์ เป็งใจยะ ป โท เศรษฐศาสตร์การเมือง มช.
 92. มัทนา โกสุมภ์ ประชาชน
 93. ชัยวัฒน์ มัตถิตะเตา ประชาชน
 94. ศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์ ประชาชน
 95. โชติรส อินทร์สิงห์ ประชาชน
 96. เกศวรรณ ชัยมงคล ประชาชน
 97. รอยพิมพ์ อินต๊ะยศ ประชาชน
 98. จารุณี อินต๊ะ ประชาชน
 99. สมนึก จงมีวศิน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 100. ดร.ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 101. ปิยนุช ตั้งวงศ์ศานต์
 102. วีระพล สิงห์น้อย สถาปนิก
 103. สุวรรณี ตั้งวงศ์ศานต์ ศิษย์เก่าคณะหาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 104. นวลจันทร์ สุรพฤกษ์ ศิษย์เก่าคณะหาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 105. เลิศ ตั้งมหากุล สถาปนิกอิสระ
 106. จิราภรณ์ หิรัญบูรณะ
Advertisements

Read Full Post »

“เครือข่ายสันติประชาธรรม” ร่วมรณรงค์สนับสนุนหลักการ

ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย บ้านเมืองต้องกลับสู่ภาวะปกติ

1. ผู้นำพันธมิตรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

2. รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

การชุมนุมเรียกร้องขับไล่รัฐบาลโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ดำเนินมานานกว่า 3 เดือน และยกระดับมาสู่การบุกยึดสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีและทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา จนนำมาสู่การปะทะกันระหว่างกลุ่มพันธมิตรและนปช. และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยรัฐบาลนี้ กล่าวได้ว่าได้ทำให้สังคมไทยกำลังเข้าสู่ทางตันและสภาวะสงครามการเมือง โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายพันธมิตรปฏิเสธที่จะประนีประนอมหรือยอมรับการเจรจาใดๆ และปฏิเสธที่จะเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง เราเห็นว่าหนทางที่จะนำสังคมไทยออกจากความรุนแรงทางการเมืองในขณะนี้ คือต้องทำให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติเสียก่อน เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ สามารถช่วยกันแสวงหาแนวทางปฏิรูปทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยและสันติได้อย่างแท้จริง แต่การจะกลับสู่ภาวะปกติได้ เราขอเรียกร้องให้

1. ผู้นำพันธมิตรเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรม เฉกเช่นประชาชนธรรมดาทั่วไป เพื่อแสดงให้สังคมไทยเห็นว่าต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย และเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้นำพันธมิตรเคารพอำนาจศาลและกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานอันขาดไม่ได้ของระบบนิติรัฐ ในส่วนของมวลชนของพันธมิตรย่อมมีสิทธิที่จะชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยสงบสันติได้ต่อไป โดยปราศจากอาวุธใดๆ

2. รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน และอาจเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิของประชาชนได้

3. ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดห็นทางการเมืองอย่างสงบสันติ ทั้งนี้ ขณะที่ทั้งฝ่ายพันธมิตรและรัฐบาลต่างอ้างประชาชนเพื่อสนับสนุนความชอบธรรมของตน แต่เราเชื่อว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องการให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเห็นการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองด้วยสันติวิธี รักษาหลักการประชาธิปไตย และความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองเอาไว้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เลือกข้างยังขาดช่องทางการแสดงความคิดเห็นอย่างมีพลัง เราจึงต้องการเป็นเวทีกลางที่รวบรวมความเห็นของพลังเงียบเหล่านี้เพื่อแสดงให้ทั้งฝ่ายพันธมิตรฯและรัฐบาลตระหนักถึงความคิดเห็นของพวกเขา เราเชื่อว่าทางเลือกนี้ช่วยป้องกันการปะทะเผชิญหน้าระหว่างประชาชนฝ่ายต่างๆ และหลีกเลี่ยงความบาดเจ็บสูญเสียที่อาจจะเกิดจากการสลายการชุมนุม ทั้งยังไม่ต้องรอการจัดประชามติจากรัฐบาล ซึ่งอาจจะใช้เวลานานจนไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

เราจึงอยากชักชวนให้ทุกคนมาร่วมแสดงออกทางการเมืองอย่างง่ายๆ
ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเผยแพร่และสนับสนุนหลักการ:               

 

ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย บ้านเมืองต้องกลับสู่ภาวะปกติ

1. ผู้นำพันธมิตรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

  2. รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยส่งรายชื่อและสังกัดของท่านไปยัง 
ruleoflawthailand@hotmail.com

หรือไปรษณียบัตรมายัง เครือข่ายสันติประชาธรรม ห้อง 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 10200

 

รายชื่อผู้ร่วมลงนาม (อัพเดตวันที่ 29 กันยายน 2551 เวลา 11.00 น.)

 1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. ไชยันต์ รัชชกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. เกษม เพ็ญภินันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. อภิชาติ สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. จีรพล เกตุจุมพล ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 13. วีรศักดิ์ กีรติวรนันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 14. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 15. อัครพงษ์ ค่ำคูน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 16. บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 17. นพ. กิติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
 18. พวงทอง ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 19. ธงชัย วินิจจะกูล University of Wisconsin-Madison
 20. ชาญณรงค์ บุญหนุน, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 21. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 22. วิระดา สมสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 23. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 24. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 25. สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 26. ยิ่งยศ อินฟ้าแสง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 27. ฆัสรา มุกดาวิจิตร นักวิชาการอิสระ
 28. ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 29. มารค ตามไท สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
 30. นายวิชาญ ฤทธิธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร
 31. น.ส.พรทิพา กรภิญโญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 32. ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 33. Chumpol Pholpramool, Ph.D.Professor of PhysiologyDepartment of Physiology
  Faculty of ScienceMahidol University
 34. รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 35. พิมพันธุ์ เวสสะโกศล วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 36. สุเจน กรรพฤทธิ์ นิตยสารสารคดี
 37. คำ ผกา นักเขียนอิสระ
 38. ธีรเดช เอี่ยมสำราญ กอง บก. ประชาชาติธุรกิจ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
 39. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ เนชั่นฯ กรุ๊ป
 40. Mr. Chutham Sawigun PhD student Department of Microelectronics
  Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
  Delft University of Technology, The Netherlands
 41. นพ. กษิดิษ ศรีสง่า ผู้อำนวยการแผนก ผู้ป่วยอาหรับ รพ. กรุงเทพฯ
 42. ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ นักกิจกรรมทางด้านสิทธิมนุษยชน
 43. ชลิตา บัณฑุวงศ์ East-West Center Association Alumni Scholar Award Fellow Graduate Student Ecological Anthropology Program Department of Anthropology University of Hawai`i at Manoa
 44. อนุสรณ์ อุณโณ Ph.D Candidate, Department of Anthropology University of Washington.
 45. มรกต เจวจินดา ไมยเออร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 46. อุษามาศ เสียมภักดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 47. กัมปนาท ภักดีกุล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 48. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 49. รักนิรันดร์ ชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประธานฝ่ายการเมือง อมธ.)
 50. น.ส.ประทับจิต นีละไพจิตร นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 51. เนตรดาว เถาถวิล นักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 52. น.ส.ศิริภาส ยมจินดา นักศึกษา ป.โท รัฐศาสตร์ มธ.
 53. นายธนกร มาณะวิท นิสิต ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 54. น.ส.วิสาขา กิตติศักดิ์สุนทร นักศึกษา ป.ตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 55. อดิศร เกิดมงคล นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 56. กิติคุณ โตรักษา นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายศรัณยู โสสิงห์ นศ.หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 57. นายต่อลาภ การปลื้มจิตร นศ.ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราคำแหง
 58. นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา นศ.ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 59. นายทรงศักดิ์ ปัญญา นศ.ปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 60. ชญานิน เตียงพิทยากร นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 61. สมนึก จงมีวศิน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 62. สืบสกุล กิจนุกร นักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 63. ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มธ.
 64. วรพรต พัชตระชัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 65. นายกะรัต รัตนถาวร นักศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 66. นายอนันต์ จารุนันทภาคย์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวการเมือง-ทหาร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 67. ฉันทนา วินิจจะกูล นักทำหนังสือกึ่งอิสระ
 68. นพ.เล็ก สุพันธุชัยกุล รพ.พัทลุง
 69. ดร. ภิเกษก ชัยนิรันดร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 70. สลิสา ยุกตะนันทน์ นิสิตปี 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 71. เกรียงศักดิ์ ศิลากอง เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ / เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
 72. ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ / เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
 73. วราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ข้าราชการ
 74. นายเดชา ชีวะธรรมรัตน์
 75. Pisit Boonsua Faculty Engineer Chief of Physical Facilities & Vehicle Management Section Faculty of Engineering, Thammasat University
 76. พงศธร ศรเพชรนรินทร์ พนักงานบริษัท
 77. มนัส มนูญชัย
 78. ชัชวาลย์ รักชาติ
 79. Sarinna Rojvithee
 80. Somsak Malee Project Manager The Mirror Foundation
 81. ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 82. เบญจมาส วินิจจะกูล สถาปัตย์ จุฬา
 83. vichian kijparkorn Senior Architect, Development Design Group Inc. USA.
 84. จันทร์เพ็ญ วงษ์ศรีเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 85. ประสาท ศรีเกิด
 86. นายพิพัฒน์ โชติโรจน์ผล
 87. นายพิพัฒน์ พันธ์พรหม 87/2 สหพัฒนา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
 88. nutthaphat nuttharoj
 89. จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 90. นายไพฑูรย์ กองจินดา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 91. ณัชกานต์ สว่างอารมณ์ 46/628 หมู่ที่ 4 ซอยพหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
 92. นายอุดม มูลมัย การไฟฟ้านครหลวง
 93. นายอนุกูล วรรณวิจิตร การไฟฟ้านครหลวง
 94. น.ส.ทัศนาภรณ์ ชมใจ การไฟฟ้านครหลวง
 95. นายพัฒนา สว่างเนตร การไฟฟ้านครหลวง
 96. นายศรารักษ์ บุญสุวรรณโชติ
 97. วัฒน พัดเกตุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 98. นางสาวไพลิน คมกริส พนักงานบริษัทเอกชน, ล่ามแปลภาษาอิสระ
 99. Teerapong Sunaphan Project Engineer (Petrochemical) Allied Synergy
 100. คมกฤช จอมวิญญาณ์ การศึกษา MBA
 101. นายนิพนธ์ สกุลศึก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 102. นายสาธิต ชีวะประเสริฐ (ประชาชนทั่วไป)
 103. Nopporn Prapaitrekul, 301/142 ,Prachachuen Road Laksi, Bangkok10210.
 104. ปณิธาน มาศดิศรโชติ
 105. อาธร นวทิพย์สกุล
 106. ศรีวิภา ธีรธนากร 8 ซอย 16 เสรี 1 หัวหมาก กทม. 10250
 107. นายสมยศ มหัทธนากร บริษัท วี.เอส.เอลลิเวเตอร์ แอนด์เอ็นจิเนีริ่ง จำกัด
 108. arpornsri chunkanueng
 109. วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ ประชาชน
 110. นายอนุพงศ์ แย้มพราย ราษฎร
 111. นายกฤตณ์พัทธ์ รัตนศรี
 112. นางพนิดา รัตนศรี 155 หมู่ 17 ต.ศิลา อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
 113. อัญญาภรณ์ โพธิ์เตียน
 114. น.ส. วันวิสาห์ วงศ์สุวัฒน์ พนังงานบริษัทเอกชน
 115. กานต์ เสารยะวิเศษ บมจ. ทีโอที
 116. พิชัย กิตติศุภลักษณ์ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
 117. นางคนึงนิตย์ ตั้งใจตรง อาชีพอิสระ
 118. ไพโรจน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 63/10 ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 119. chinavat Tantipiyapot 1106 Timberwood, Irvine, Ca 92620, USA
 120. Karnt Thassanaphak Balay Kalinaw International House University of the Philippines, 1101 Diliman Quezon City, Philippines
 121. ร้อยตรีทวีพัฒน์ มั่นเขตวิทย์ 401/134 อาคารเศรษฐกิจแมนชั่นหมู่ 5 ซ. เพชรเกษม102 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ10160
 122. นายเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์
 123. วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล 228-230 ถ. เจริญกรุง ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ10120
 124. พีระ ฐิตตะคุโน 1/7 ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลาน.ส.สายสัมพันธุ์ รัตนปรีดากรณ์ นักออกแบบอิสระ
 125. นายศุษม อรรถวิภาคย์ไพศาลย์ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 126. กิตติวัฒน์ พัฒนวงศ์งาม
 127. โกศล ณื่นธงชัย 9/153 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ10270
 128. Chiravat Thienngern 111 Phaholyothin 19/1 (Par 3), Jatujak, Bangkok 10900
 129. สุรพล เนื่องศรี 183 ม. 11 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 130. นายไชยณรงค์ อรรถจินดา 446 พหลโยธิน 28 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900
 131. สุรเดช พงศ์อุดมสันต์ 252/111 ถนนเจริญนคร สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพฯ
 132. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 133. นายอนุพงศ์ แย้มพราย 199/60 ม.4 มัณฑนา ปิ่นเกล้า-พระราม 5 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 134. นายพรภัฏ ชีวีวัฒน์ อาชีพอิสระ
 135. บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ มูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี (Peaceway Foundation)
 136. ไพบูลย์ เปรื่องประยูร
 137. ทพ. ไตร ทองพิสุทธิ์ ทบ.
 138. ปราณี นวลนาค
 139. SUPHACHAI SUPHAPHOL SAN FRANCISCO CA USA
 140. Jeed Chaiboonruang
 141. อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา ประชาชน
 142. นายกรินทร์ชาติ วัฒนานุกูล อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
 143. Yupa Kiattaweemunkong Application Support IT-CCB TrueMove Co., Ltd
 144. นายสมิทธิ หาเรือนพืชน์
 145. นายสมภพ สุโขธนัง
 146. นายลิขิต ศิรินารัตน์
 147. นายอัศวิน ถ้ำกระแสร์
 148. นายอภิเชษฐ์ วีรเธียรภิญโญ
 149. นายเสกบุญ พิเชียรวงศ์
 150. นายสุชาติ พงศ์อัมพรเลิศ
 151. Somsak Charnvanich Brand Manager OTC Department 10 Diethelm Limited 594 Luang Road, Bangkok 10100, Thailand
 152. ธง พัชรประกิติ ที่อยู่ 733 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
 153. ไพศาล จิระเรืองวงศ์ Sales Manager-MEG Paisan_Jiraruangwong@pall.com
 154. นายธิติ(จรัส) หาญเจริญกิจ 175 ม.10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
 155. นายวิระพงศ์ จันทร์สนาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 156. สมคิด เอนกทวีผล นักเขียนอิสระ
 157. นายโชค เกิดผล 46/2 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร
 158. สนั่น กลิ่นจันทร์
 159. ชาญศิลป์ วิวัฒน์เดชากุล 101/307 ม.ปรีชา ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ้มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
 160. นายพรภัฏ ชีวีวัฒน์ อาชีพอิสระ
 161. สุมณฑา อริยะคุณากร บจก. กลุ่มเหล็กสหวิริยา 33/1 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
 162. อมร อริยะคุณากร 2587 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
 163. ศรีวิมล อริยะคุณากร 13 ซอยประดิษฐ์ ถนนสุรวงศ์ บางรัก กทม. 10500
 164. จรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ 59 เจริญราษฎร์ 2 แยก 1 ทุ่งวัดดอน สาทร กทม.10120
 165. ศิริพงษ์ ชินะตังกูร บมจ. มั่นคงเคหะการ
 166. อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ประชาชน
 167. Supattra sukaorom
 168. พิสัณห์ สัมฤทธิ์ THE JAY S. SIDHU SCHOOL OF BUSINESS & LEADERSHIP, WILKES UNIVERSITY, PA,USA
 169. พงษ์ทวิช เล็บครุฑ ที่อยู่ 107 หมู่ 1 ถนน เสรีไทย คันนายาว กทม. 10230
 170. นายอภินันท์ ภูเนตร พนักงาน บมจ.วาไทยอุตสาหกรรม สาขา 1
 171. กนกวรรณ ซื่อสัตย์ หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพทางเคมี-กายภาพ บริษัทเอกชน,ปราจีนบุรี
 172. ปรัชญา ธีรตระกูล
 173. ปิยะ สมบูรณ์วงษ์
 174. วิเชียร พานชัยเจริญ
 175. วรางค์คณา มณฑา อาคาร อรกานต์ ชิดลม
 176. Veerapong Na Chiengmai
 177. โสต สุตานันท์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
 178. ระพีพรรณ เจริญผล ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
 179. กวิน ชุติมา ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรพั ฒนาเอกชน
 180. นายพงษ์ชัย พรานบุตรคาม 50 ซอย 61 การเคหะแห่งชาติแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกทม. 10240
 181. อารียาภรณ์ รอดประจง นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 182. นิอร นพประไพ
 183. ว่าที่ ร.ต ณรงค์ชัย บัวผัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
 184. พรชัย ปานบ้านแพ้ว 49/84 ม.3 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 185. นายพิชัย อยู่อินทร์ นางสาววัชนันท์ เจียรนำวงศ์ พนักงานบริษัทเอกชน 252 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กทม. 10250
 186. ลักษณาวดี ศรีทิพย์ 411 หมู่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 187. นายบุญสว่าง ศรีทิพย์ 411 หมู่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 188. นางภรณ์ศรี ศรีทิพย์ 411 หมู่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 189. นายธีระ สุมณฑา 411 หมู่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 5115
 190. ด.ช. อมรเทพ ศรีทิพย์ 411 หมู่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 191. รัตติกาล พรสิริภร NR. Laundry Service
 192. Mr.Surapong mud ผู้ห่วงใยประเทศไทยในเยอรมัน
 193. นต.เชาวลิต เขียวทอง กองทัพอากาศ
 194. ศุภชัย. นามสกุล พูลเอี่ยม 147 Norodom Boulevard, Phnom Penh, Cambodia
 195. นุชจรีย์ วิริยางกูรภาพ 109/203 ม.2 ถ.ปลายบาง ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี
 196. นายอนุพงศ์ แย้มพราย 199/60 ม.4 มัณฑนา ปิ่นเกล้า-พระราม 5ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกองอ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 197. นางมนพร แก้วเพ็ญศรี
 198. ภัควดี วีระภาสพงษ์ ประชาชน
 199. บุญทรง เกษมสุขสกุล
 200. นายศรายุทธ บัวเผื่อน บริษัทเอกชน, สีลม
 201. นายเสริมวิทย์ สายวิวัฒน์ นิสิตปริญญาโท สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 202. นนทวุฒิ ราชกาวี นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 203. หทัยชนก ถนอมบุญเจริญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 204. กรรณิการ์ สาตรปรุง นักวิชาการอิสระ
 205. จิรภัทร์ บัวอิ่น ประชาชนทั่วไป กทม.
 206. แพทย์หญิงอโนรี สุระวงศ์ แพทย์โลหิตวิทยา แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 207. นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ นิติกร 5 เทศบาลนครอุบลราชธานี
 208. น.ส.พนิดา วสุธาพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 209. นางละเอียด ชิตะปัญญา 107/1 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
 210. นายวารินทร์ ชิตะปัญญา 107/1 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
 211. นายอภิวัฒน์ ชิตะปัญญา 107/1 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
 212. นางเกษรา ชิตะปัญญา 107/1 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
 213. สมพงษ์ สวัสดิภักดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสารโลกการค้า
 214. น.ส.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 215. ภู กระดาษ นักเขียนอิสระ
 216. ภูมิชาย คชมิตร นักเขียนอิสระ
 217. จารุพัฒน์ เพชราเวช นักเขียนอิสระ
 218. รน บารนี นักเขียนอิสระ
 219. กัลยารัตน์ สกลกูล พนักงานเอกชน
 220. นันทวัชน์ สกลกูล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคล กรุงเทพฯ
 221. ณัฐวีณ์ เลิศทองนภัส 293/310 ซ.รามอินทรา 119 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
 222. สุดาทิพย์ ชูแสง อาชีพอิสระ
 223. Snea Thinsan, Center for Social Studies and International Education,School of Education, Indiana University Bloomington
 224. นายธีระพล อันมัย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 225. นายประสาท ศรีเกิด นักกิจกรรมทางสังคม
 226. นายพิชิต พิทักษ์ นักกิจกรรมทางสังคม
 227. นายเจษฎา โชติกิจภิวาทย์ นักกิจกรรมทางสังคม
 228. นายพิษณุ ไชยมงคล นักกิจกรรมทางสังคม
 229. นายดนุพล สอนตาง นักกิจกรรมทางสังคม
 230. นายอาณัติ สุทธิเสมอ นักกิจกรรมทางสังคม
 231. นายพิสาร หมื่นไกร นักกิจกรรมทางสังคม
 232. นายอนุชา แหสมุทร นักกิจกรรมทางสังคม
 233. นายสมเกียรติ สว่างทิตย์ นักกิจกรรมทางสังคม
 234. สุริยาพร โสกันต์ นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 235. นางสาวปนัดดา ศิริรัตนมงคล นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 236. นายอาคม สุวรรณนพ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
 237. นาย จักรวาล ศรีเหลือง
 238. นิติรัตน ศรีเหลือง
 239. วราลักษณ์ ปินะกะโพ
 240. นราวุธ ไชยชมพู
 241. เกษม ประเสริฐสูโข 1731 ม.5 ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี
 242. ชัชวดี ศรลัมพ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 243. ญาณาธร เจียรรัตนกุล กรุงเทพมหานคร
 244. สุวนิจ ลิมปยารยะ
  ที่อยู่ 169 ถ.พระราม 4 ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
 245. Somchai Aksomboon 1920 Curtis St Berkeley, Ca.94702 USA.
 246. เชิดชาย พนัสอำพน สังกัดธุรกิจส่วนตัว เจ้าของโรงแรมจินตา
 247. นิชา รักพานิชมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 248. นายศรีจันทร์ ทานะขันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 249. นายธิราช แสงวิชัยภัทร นักธุรกิจ
 250. ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 251. นายพีรวิชญ์ ช่วงโชติ นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
 252. นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 253. มนต์สวรรค์ จินดาแสง นักเขียนอิสระ
 254. เบญจมาศ รอดภัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 255. ภคพล ประชาพรสุข อาชีพอิสระ
 256. อรชพร นิมิตกุลพร
 257. นางสาวปวีณา ทัฬหภัค ประชาชน
 258. นางสาวสาวิตรี ทัฬหภัค ประชาชน
 259. เฉลิมศรี หนูฤทธิ์ first year student of london waldorf teacher training
 260. ศุภมาส ศิลาลักษณ์ first year student of kinglangley waldorf teacher training
 261. นภัสร์ชนันท์ ศรีนวลดี
 262. โกศล มุสิกมาศ พนักงานห้างเซ็นทรัล (ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์)
 263. รัฐฉัตร ฉัตรพันศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 264. Urarat Buangam Alumni of JC TU, Member of Drama Club TU
 265. สมาวิษฐ์ เอี่ยมโอภาส โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 266. นายสุรพัทธ์ บุนนาค นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 267. จุฬาลักษณ์ แป้งประสิทธิ์ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 268. ธนวันต์ อุตสาหะ 24,26 ซ.ลาซาล 75 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260
 269. จริยา นวลนิรันดร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 270. นายอับดุลเลาะห์ หะยีอาบู คณะทำงานศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดยะลา
 271. Shukit Panmongkol: Independent Curator, Sweden
 272. ทวิชัย เจตะบุตร บริษัทพาวเวอร์วิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
 273. ชัชวาลย์ ศรีพาณิชย์ อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์ แคลิฟอร์เนีย
 274. ศราวุฒิ ประทุมราช
 275. น.ต.ธนิต นาคมณี สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
 276. จินตนา ฐีติวรพงษ์
 277. ณัฏฐณิชา นันตา นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 278. นายดนุวัศ จันทรรัต
 279. Mr.Danuwat Chantararat คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 280. ศุภชัย ศุภผล
 281. ณรงค์ เวศนารัตน์ ข้าราชการบำนาญ
 282. ณัฐวุฒิ เอี้ยงทอง นักศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 283. นายพิสิต ศรีปราสาททอง
 284. เอกชัย ทวินันท์ Master student, Fakultät für Mathematik, Universität
  Karlsruhe (TH), Germany
 285. Anan Sirisombatwattana Chicago, IL, USA
 286. กานดา นาคน้อย Purdue University
 287. Thanavi Chotpradit, Mphil student in Western and Asian Art Histories in Comparative Perspective, Leiden University, The Netherlands
 288. ชินราช บุตรศรีภูมิ 49/3 ถ.พลแพน อ.เ มือง จ.อุบลราชธานี 34000
 289. บดินทร์ เทพรัตน์
 290. SHUJAAT ALIKHAN, BRITISH AND AMERICAN STUDIES INTERNATIONAL PROGRAM, LIBERAL ARTS, THAMMASAT UNIVERSITY STUDENT
 291. Rahat Alikhan LL.M Business Law, Faculty of Law, Chulalongkorn University
 292. นายบดินทร์ จันวัน ข้าราชการบำนาญ นักพัฒนาอิสระ
 293. สุนันทา ปวุฒิยาพงศ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 294. พัชนิดา สิทธิวรรณธนะ อาชีพรับจ้าง
 295. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 296. ศิริวรรณ ศรีบุณยาภิรัต 211/220 เมืองทอง 2/2 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
 297. นายปริญญา เฉลิมสุข phd student, University of Chicago และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 298. บัณฑิต เลขานุกิจ นักศึกษา ป.โท Department of Combinatorics and Optimization, Faculty of Mathematics, University of Waterloo
 299. วัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและบริหารโครงการ
  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 300. กฤษฎา เฉลิมสุข ทำงานอยู่บริษัท Crie Co., Ltd
 301. ไพโรจน์ บัวเผื่อน สังกัด บริษัท ครีเอ้ จำกัด
 302. ศรายุธ ตั้งประเสริฐ 12 ม.8 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 303. นีรนุช เนียมทรัพย์ 12 ม.8 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 304. อริยา พชรวรรณ
 305. วิสินี วิเศษจินดาวัฒน์
 306. นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ
 307. ธนาวดี เฟื่องวุฒิราญ 333/72 ถ.ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 308. กัญญาพัชร ศรีศักดิ์สรชาติ 82/9 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
 309. น.ส.มนฤดี เย็นบุตร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองฝึกอบรม กรมทางหลวง
 310. น.ส.พิชานัน เอื้อสถาพร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
 311. นาย ณพงศ์ มาลีหอม นักศึกษา ปี1 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 312. นาย สมพร จอมนาสวน
 313. นายพัลลภ บุญศิริ ข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 314. สุวิช อัศวไชยชาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอชเคเนชั่นแนลโปรดัคทส์ จำกัด
 315. นายคงศักดิ์ สมบุญศิริ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น14 ห้อง 1404 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 316. ทิพยสุดา ถาวรามร
 317. ม.ร.ว. พวงแก้ว สุนทรเวช
 318. อังคนา แซ่ลี้ บริษัทไทยเอ็นเจอาร์จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
 319. นายธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ พนักงานบริษัท
 320. อนันตพล ยาทองไชย ลาดพร้าว 15 กทม.
 321. อรทัย ชัยศร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 322. ลิษา ห่วงมณี
 323. พลตรี ดร. พงศกร รอดชมพู ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
 324. ภัทรา jankovic
 325. นายรชตะ วัฒนวงศ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 326. ดนยา จุฬพุฒิพงษ์ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
 327. พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 328. ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทยา
 329. สุขทวี สุวรรณชัยรบ เวียงจันทน์ สปป. ลาว
 330. คุณศุภเกียรติ เหล่าธีรศิริ นักศึกษาคณะโบราณคดี รุ่นที่ 45 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 331. ชุมพล ศิวเวทกุล
 332. ยงยศ ศรีศุภรัตน์ 2/459 พหลโยธิน 40 จตุจักร กทม. 10900
 333. นายณัฐพงษ์ ดนัยสวัสดิ์ IT Supervisor
 334. นิจ ผลาพงศ์
 335. ชมพูนุช บุญสิริเวทย์
 336. นฤพนธ์ สุขพราหมณ์
 337. ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี เภสัชกร
 338. ธีรเดช ธนภพ 49/11 ถ.กาญจนวานิช ซอย 12 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90000
 339. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 340. นายปิยวัฒน์ โกกิฬา นักศึกษาปริญญาโท สาขาความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์
 341. วิณัฐกุล ห้องหิรัญ วิศวกร
 342. Miss. Watsana Prasertsang Revenue Division. King Power Suvarnbhumi Co.,Ltd.
  999 Moo.1 T.Nong Prue , A.Bangphli ,Samutprakarn 10540
 343. สุธิดา ม่วงพล นนทบุรี
 344. ประมวล ม่วงพล นนทบุรี
 345. อภิภาดา เจริญศักดิ์ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 346. สมจิตต์ เพชรพิศ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 347. อัจฉราณี สุวงศ์ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 348. สุวรรณ คล้ายอุบล การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 349. ทรงชัย บุญโต การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 350. เพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 351. สมพิศ ภู่เงิน การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 352. โอภาส ศิรินาวิน การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 353. พินิตร์ แก้วดุสิต การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 354. ลินดา เทียมตะวัน การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 355. ชญาภัส เกษมศรี การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 356. งามนิจ กีเกษมศรี การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
 357. เรณู หอมสิงห์คอง ชาวจังหวัดพิษณุโลก
 358. สำนัก หอมสิงห์คอง ชาวจังหวัดพิษณุโลก
 359. ดาวน้อย ศรีขจร นักวิจัยอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน
 360. จินดาภา ศรีขจร นักศึกษาแพทย์ศิริราช
 361. Haroon Kodeeree CMMU student
 362. นายธิบดี บัวคำศรี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 363. พิพัฒน์ ปรีดี พนักงาน บริษัทเอกชน
 364. นายสมโพธิ ภูวนันตานนท์ ทำงานบริหารหนี้ธ.ไทยพาณิชย์
 365. นายอภิชาติ หงส์พิพิศ นักศึกษารามคำแหง
 366. นายนราศักดิ์ ใสสิทธิ นักศึกษารามคำแหง
 367. นายเอกลักษณ์ ศรีแนน นักศึกษารามคำแหง
 368. นายสมาน คำแล นักศึกษาศรีปทุม
 369. สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการอิสระ
 370. อรสุมพล แก้วผลึก พนักงานบริษัทเอกชน
 371. Chakkrit Nuankhram (Electrical Section) Facility Management Department King Power Suvarnabhumi Company Limited
 372. ภัทรพร สิริกาญจน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 373. ทันตแพทย์หญิงเมธินี คุปพิทยานันท์ กรมอนามัย
 374. นางสาวกมลพรรณ ขุนรัตน์
 375. นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 376. อัญชลี มณีโรจน์ 230 หมู่ 3 บ้านป่าจี้ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 377. นายเกียรติศักดิ์ ประทานัง นักเขียนอิสระ
 378. นางสาวพรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล อาจารย์สำนักศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
 379. นายไพรัช เขาแก้ว Cable production Engineer (Fujikura Thailand) co.,ltd. และ นศ. ป.โท master degree industrial development #01 Thammasert University
 380. รศรินทร์ เกรย์ อาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 381. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตย์ อาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 382. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล นักวิชาการประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 383. นฤมล ทับจุมพล รัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 384. พนัส ทัศนียานนท์
 385. นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 386. ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 387. สุภิญญา ทองรัตนาศิริ 4/141 หมู่ 9 ซอย 24 ถนนฉิมพลี ตลิ่งชัน กทม 10170
 388. นายวรกร นิปกากร นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 389. สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 390. นายจักเรศ อิฐรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 391. นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์, ประชาชน 67/2 ม.3 ถนนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 392. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ คณะเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 393. นิรมล ยุวนบุณย์ มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)
 394. สุภาภรณ์ ชิเกโตมิ มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ญี่ปุ่น
 395. นายกรกช ภารัชสิทธิ์ นิสิตภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 396. นายชูชาติ เจนพานิชการ เกษียณ
 397. นางสืบสาย เจนพานิชการ บริษัทอ่างทองคลังสินค้า
 398. นางพิมลา เจนพานิชการ บุนนาค เอ ไอ เอ
 399. นางอมรรัตน์ เจนพานิชการ Designer
 400. นางสาวกุหลาบ ศรีเกิด กลุ่มวังขนาย
 401. นางเรณู ชูวงษ์ กลุ่มวังขนาย
 402. นางสาวยุพิน ทิกิ๊ว กลุ่มวังขนาย
 403. นางสมจิต ทิกิ๊ว แม่บ้าน
 404. นายสาริกา คชทิพ โรงแรมแอคคอร์ด
 405. นางผุสดี วงศาโรจน์ แม่บ้าน
 406. นายโสภณ วงศาโรจน์ เกษียณ
 407. นางสิราณี สัตยายุตย์ แม่บ้าน
 408. นายวิสาศ สัตยายุตย์ เกษียณ
 409. นางอรนารถ ประกอบกิจ เกษียณ
 410. นางสุขุมาลี สิงหฤกษ์ เกษียณ
 411. นางอรวรรณ สัมมาพันธ์ เกษียณ
 412. นางสาวอำไพ ศาลีคุปต์ เกษียณ
 413. นางสาวรัชนี โปษยะคุปต์ อาชีพอิสระ
 414. นางพิมลพร นันทะ ข้าราชการเกษียณ
 415. นายบุญรัตน์ นันทะ เกษียณ
 416. นางไพลิน เกียรตินิรมิตร อาชีพอิสระ
 417. นางนพรัตน์ กรลักษณ์ เกษียน
 418. วรงค์ หลูไพบูลย์ ประชาชน
 419. จีรนุช เปรมชัยพร, เว็บไซต์ประชาไท
 420. ณภัค เสรีรักษ์
 421. นายชาตวิทย์ มงคลแสน ผู้อำนวยการสถาบันอิสานภิวัตน์/กรรมการผู้อำนวยการสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
 422. ดร.อธิวัฒน์ สินรัชดานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย
 423. ผศ.ดร.อนุชา จินตกานนท์ นักวิชาการอิสระ
 424. ว่าที่ ร.อ.ภาดร ผลาพิบูลย์ ประธานชมรมนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
 425. นายวรรณเฉลิม ชาววัง กรรมการสถาบันอิสานภิวัตน์
 426. นางกสิณา สริจันทร์ สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย
 427. นายประหยัด เสนวิรัช สำนักกฎหมายประหยัดทนายความ
 428. นายชัชวาล ไชยสิทธิ์ นักธุรกิจ
 429. นิอร มานะพันธ์โสภี ศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 430. สุรัชนี ยะโอษฐ์ โรงเรียนวัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 431. นายศรัณย์ วงศ์ขจิตร นศ. รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
 432. Pimkaeo Sundaravej
 433. พิมพ์ใจ เวศนารัตน์ พนักงานบริษัท ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 434. sasiwan chantasoontorn, grad student, brooklyn college NY
 435. Chavameth Vinijtrongjit University of Wisconsin – Madison Alumnus U.S.A.
 436. นายชนรรค์ เอื้อรักสกุล Madison, Wisconsin, USA.
 437. ปาณฉัตร เสียงดัง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 438. ขนิษฐา กีรติภัทรกาญจน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 439. มาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
 440. Sopanis D. Cho, Indianapolis, IN
 441. มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์
 442. แก้วตา เกิดดีลาภ พนักงานบริษัท U5OPPORTUNITYKNOCKS (THAILAND) Co., Ltd
 443. สุธี พลชัย อาชีพอิสระ
 444. สมชาย เกิดดีลาภ รับจ้าง
 445. บุปฝา เกิดดีลาภ รับจ้าง
 446. ดวงใจ บริสุทธิ์ พนักงานบริษัท Razorfish Partner Ltd.
 447. สุรพันธ์ แซ่ก๊วย อาชีพอิสระ
 448. กมลพรรณ เกิดดีลาภ แม่บ้าน
 449. ปัญจพร เทพนีรมิตร พนักงานบริษัท U5OPPORTUNITYKNOCKS (THAILAND) Co., Ltd.
 450. สมจิตร กันธะยศ พนักงานบริษัท U5OPPORTUNITYKNOCKS (THAILAND) Co., Ltd.
 451. ทวีลาภ พลชัย แม่บ้าน
 452. นายสมศักดิ์ อุนาวงศ์ 468/1 หมู่ 12 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 3700
 453. นายโกวิท แก้วสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 454. รวินทร์ คำโพธิ์ทอง 170/20 ซอยลาดพร้าว 58  วังทองหลาง กทม. 10210
 455. ประภาส สุขประเสริฐ 140/587 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 456. ตฤณ ไอยะรา
 457. วันดี กริชอนันต์
 458. พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 459. Miss. Tatporn Nernlop
 460. ดร. ปรีชา ลอเสรีวานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 461. นีย์ อิ่มบุญ
 462. น.ส พรนิภา ยุวพันธุ์
 463. พิเชษฐ์ ปานดำ นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 464. รัตนาภรณ์ แจ้งใจดี เครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา
 465. นายอุหมาก ปานดำ อิหม่ามมัสยิดบ้านบางโรง ภูเก็ต
 466. นาย วีระเดช กำจัดดัสกร
 467. นายชัยพร ยงศิริ 429 ม 4 หมู่บ้านนครินทร์การ์เด้น ถ.ร่มเกล้า ลาดกระบัง กทม.
 468. นางสุดใจ ยงศิริ 429 ม 4 หมู่บ้านนครินทร์การ์เด้น ถ.ร่มเกล้า ลาดกระบัง กทม.
 469. น.ส.ปุญญิษา สุขวนิชย์เจริญ 100/97 หมู่ 11 เขตลาดพร้าว กทม. 10230
 470. นางราศรี คูหาวิไล 168 ซอยจรัลฯ 69 เขตบางพลัด กทม.10700
 471. นางธนิตา ทีฆะกุล 242/2 ซอยปรินายก สะพานวันชาติ เขตพระนคร กทม.10200
 472. น.ส.รัตนา นภีตะภัฎ 51/120 ซ.เอกทักษิณ 1 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 473. น.ส.นารี นภีตะภัฏ 51/120 ซ.เอกทักษิณ 1 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 474. นางวัชรพร ทิศาภาค 264/3 ซ.ชักพระ 15 เขตตลิ่งชัน กทม.10170
 475. นายภาณุเดช ภิรมย์นิ่ม 78/5 หมู่ 4 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 476. นางณภัทร ภิรมย์นิ่ม 78/5 หมู่ 4 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 477. นายวรุต ภิรมย์นิ่ม 78/5 หมู่ 4 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 478. น.ส.ณฐพร ภิรมย์นิ่ม 78/5 หมู่ 4 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 479. พรภัทร อธิวิทวัส พนักงานบริษัท
 480. ธีรพงษ์ ชุมภูอินทร์ 339 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์ บางกอกน้อย กทม. 10700
 481. Dhirawit Pinyonatthagarn Ph.D. (Linguistics) Institute of Social Technology Suranaree University of Technology Nakhon Ratchasima
 482. นายวรพงศ์ เกตกะโกมล Senior manager
 483. นางสมร เกษมสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ อาจารย์ 3 ระดับ 8
 484. น.ส.ปิยนุช เกตกะโกมล Executive Secretary
 485. นุศรา วัชรารังสี
 486. ประทานพร ชูกลิ่น
 487. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการนิเทศศาสตร์
 488. ศราวุธ ผดุงแสง และครอบครัว
 489. ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข เว็บไซต์ประชาไท
 490. นายธเนศ องค์พิสุทธิ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 491. M.R. RURT AND MRS. NATTANIT GAMP, POSTFACH 1528, 8301 GLATTZERTRUM, SWITZERLAND
 492. ณัฐภัทร คำชาลี 5/6 ม.6 ซ.คุณพระ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
 493. พงษ์ ผาวิจิตร ทำงานส่วนตัว, เขียนหนังสือ
 494. เอกนรินทร์ ชุ่มจิตร พนักงาน บริษัทเอกชน
 495. ประไพ แจ่มสายบัว บริษัทอาควานิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 496. นายวศัน อารยะกุล 160/25 หมู่บ้านเทพประทาน ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี
 497. พาฝัน ศุภวานิช นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และบรรณาธิการสำนักพิมพ์
 498. พิสิษฐ์ นิยมธรรมกิจ พนักงานบริษัทเอกชน
 499. น.ส. พรอินทร์ สารบรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 500. ไม้หนึ่ง ก. กุนนที กวี
 501. น.ส.วัณณิศรา อำมะเทศ บัณฑิตโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 502. นายสถิต ยอดอาจ
 503. ภญ.ปิยะฉัตร บุญพา เภสัชกรโรงพยาบาลอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี
 504. เพ็ญลักษณ์ สุภมร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานกระทรวงพลังงาน
 505. พีระเชฎฐ์ พงษ์ศิริ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 506. นายสุภัทร สุภัควณิช
 507. นายชนาวีร์ เจริญศิริ PhD. Candidate คณะรัฐศาสตร์ U-MDC (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา) ม.ทักษิณ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
 508. สุขชัย ไตรกิศยาโสภณ จ.นนทบุรี
 509. เจริญ วงศ์กวิน
 510. pitaya kuansathaporntawee
 511. วรภัทร ภัทรธรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 512. อภิรัตน์ ภวัครคุณ
 513. อธิฐ ภวัครคุณ
 514. อภิบุษ ภวัครคุณ
 515. ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ PhD candidate, University of Hawaii, USA.
 516. ทัศนีย์ ตนไพศาล พนักงานบริษัทเอกชน
 517. นส. ปีย์ เจนณรงค์ นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
 518. Ms. akkaranee niwatwart
 519. private company Bangkok
 520. Miss Jittima Prakaikietikul, Las Palmas de GRan Canarias,Spain
 521. นางสาวเมจิรา พงศ์หัวเกาะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 522. Thawatchai Netinitiwattanapong
 523. สงวน จุงสกุล
 524. พัชราพร กุศล พนักงานบริษัทเอกชน
 525. อัจฉราภรณ์ เวชยานนท์ 61/4 ซอยสวนเงิน ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม 10400
 526. ชรินรัตน์ คำศรี เภสัชกร ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการเทคโนโลยีและวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 527. ศิวิไล คำศรี ข้าราชการครู จังหวัดอุตรดิตถ์
 528. จุมพล คำศรี เจ้าพนักงานองค์กรอิสระ จังหวัดอุตรดิตถ์
 529. ปิยนุช ตั้งวงศ์ศานต์ ประชาชน
 530. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 531. prakaijan kamonthipsukont
 532. นางสาวสุวัสดี โภชน์พันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 533. พ.ญ. สุภาภรณ์ ปวุฒิยาพงศ์ พทย์เอกชน
 534. นายชยากร เศษฤทธิ์  155 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 535. นายเซ็ง สัญจรเลิศ  54 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 536. นายถนัด ชาวเขา  184 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 537. นายหงษาธิราช เชื้อคำฮด  3 ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ. มุกดาหาร
 538. นายเมืองกลิ้ง ศรีนิล  ม.3 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 539. นางสมดี เชื้อคมตา  163 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 540. นายสุริยศักดิ์ ศรีสว่าง 100 ม.5 ต.สระพังทอง อ.เขาวง กาฬสินธุ์
 541. นายมิถุนา รินโพคา  163 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 542. นายวัฒนา ชาวป่า   71 ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ. มุกดาหาร
 543. นายสาร ชาวดง  65 ม.7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 544. นางคูณ ข่าสะโปน  113 ม.3 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 545. นายวิชา อวนวัง  66 ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 546. นายแกะ รินโพคา  82 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 547. นายธงชัย ชาวเขา   181 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 548. นายบัวไล ชาวเขา  39 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 549. นายสีพัน ชาวเขา  2 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 550. นางกิตติยา อนันตบุตร  139 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 551. นางภาวิณี วงศ์ชมภู  92 ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 552. นายแจ ชาวเขา  83 ม.6 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 553. นายวิรัตน์ วงศกระโซ่  18 ม.7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 554. นางอรวรรณ สิงห์ชัย  66 ม.7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 555. นายทวิน ชาวป่า 38 ม.3 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 556. นายไกรทอง สิมสินธ์  32 ม.3 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 557. นายเจ้ง ชาวดง  31 ม.3 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 558. นายอาทร ปุชทะตัง 66 ม.6 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 559. นายชื่น ชาวดง  16 ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 560. นายสุภาพ ไพศาล 81 ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 561. นายทองใบ คนตรง  ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 562. นายวันทอง ชาวเขา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 563. นายชำ ชาวดง  ม.6 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 564. นายดี ชาวเขา  ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 565. นายชุม เชื้อกระโซ่ ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 566. นายสมัย โพนสาลี ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 567. นางอ่อนตา ศรีลำดวน ม.7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 568. นางเสริญ ชาวเขา  ม.6 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 569. นางคำพัง รินโพคา ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 570. นายสุริยา อุปครุธ  209 ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 571. นายภานุพงศ์ สิมสินธุ์  ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 572. นายมุนลี ชาวดง ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 573. นายราเชนทร์ สิทธิ  ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 574. นายพิษณุ กองศรี  ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 575. นายวินิตร์ ไชยเพชร  ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 576. นายกิตติ สุพร  ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 577. นางสมฤทธิ์ รินโพคา ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 578. ศิริพร บุญผาตินาถ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 579. ศิริพร บุญผาตินาถ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 580. นางศิริรัตน์ ปรมาพร บ. ไทยโบแนนซ่า
 581. บรรพต อึ๊งศรีวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 582. มัลลิกา พรหมจันทร์ คณะอักษรศาสตร์(เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 583. Chamaiporn Chatchvasvimol Hannover / Germany.
 584. น.ส.วัจนา ลือวัฒนานนท์ ประชาชน จ.แพร่
 585. อิทธิพล หอมเกษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 586. นายณัฐวุฒิ ทวีธนกิจ นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 587. นาย วิศรุทร บุญพา ประชาชน
 588. น.ส. ภัทราภรณ์ บุญพา พนักงานบริษัทเอกชน
 589. ภญ.ศรีสกุล สิทธิกานต์ เภสัชกร รพ.นครพนม จ.นครพนม
 590. ภญ.จันทร์เพชร ราชดา เภสัชกร รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 591. ภญ.นิตยา จันดารักษ์ เภสัชกร รพ.ยโสธร จ.ยโสธร
 592. ภญ.กัลยา วงศ์วาน เภสัชกร รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
 593. กมลรัตน์ โชติสูงเนิน สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
 594. พลพิบูล สตางค์พุฒิ
 595. บดินทร์รัตน์ จันทน์ขาว คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 596. Supatta Hongpattarakeeree119/68 345 Rd. Bangkuwat. Moung. Phathumtany 12000
 597. อุ่นฮ้ง ลิ้ม
 598. นายตุลย์ ไตรยสรรค์ บริษัท ดรีมแลนด์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
 599. saharee chelong ; คพช.
 600. นายประดิษฐ์ พูลสาริกิจ กราฟฟิคดีไซเนอร์ บ.เนชั่นมัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
 601. Pornsawan Chanvoraset, Bangkok
 602. พรรษพร อยู่เรืองเดช นักศึกษาชั้นปีที่๑ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 603. นาย ภาณุวิชญ กล้าชุ่ม 29/143 แขวงหนองแขม เขตหนองเขม กรุงเทพฯ 10160
 604. นายดนุช วัลลิกุล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 605. นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 606. สมชาย จตุรานนท์ พนักงาน บริษัท ซีบา
 607. อ.บัณฑิต ไกรวิจิตร อาจารย์แผนกวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 608. ยุพิณ ติระธนะพิบูลย์ นนทบุรี
 609. นายโกมล เดชปกเกศ พนักงานธนาคาร
 610. นายชวนิดท์ คงมั่น 20/3 ม.7 ถนนสุขุมวิท ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
 611. นายภิศิษฐ์ วงศ์ทอง กลุ่มเกษตรก้าวหน้าเลี้ยงแพะ จ.อุตรดิตถ์
 612. น.ส.พรทิพย์ บุญโฉม อาชีพรับจ้าง
 613. นายเกรียงไกร ปานสีทอง ศิลปินอิสระ จ.เพชรบูรณ์
 614. น.ส.ปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์
 615. บัณฑิต คุปพิทยานันท์ อดีตอุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2524
 616. กิตติศักดิ์ สฤษดิสุข คนไทยในเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
 617. ภก. รักษ์ วงษ์สาคร เภสัชกร กทม.
 618. เสาวณิต จุลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 619. เดือนฉาย อรุณกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
 620. เจตน์ เศรษฐฐิติ reset group
 621. นางสาว นนทลิดา คุ้มวรกุล นักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 622. ภญ.อรุณ ทนุการ โรงพยาบาลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 623. อนุชิต ตุระภาพ 420/2 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 624. น.ส.พนาลัย ผาจวง ข้าราชการ จ.อุดรธานี
 625. น.ส.สุจิตรา โพธิ์พรม ข้าราชการ จ.อุดรธานี
 626. น.ส.เมธาวี บัวบกหวาน ข้าราชการ จ.อุดรธานี
 627. กฤช เหลือลมัย วารสารเมืองโบราณ
 628. กรพินธุ์ ชัยมงคลานนท์, ศิษย์เก่า พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
 629. นายสันติภาพ กุลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเดี่ยน สยาม จำกัด
 630. นายวงค์เทวัณ จันทกาญจน์ อักษรศาสตร์บัณฑิต อักษรฯ ศิลปากร ศิษย์เก่า รุ่น 36
 631. งามวัลย์ (สืบสงวน) ทัศนียานนท์ ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่น 19
 632. ยุวดี จาดชลบท ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด
 633. นายฐานิต บูรณ์เจริญ พนังงานบริษัทเอกชน
 634. วีระ นิ่มอนงค์ 160/2 ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง กรุงเทพ
 635. ยุพาพร สิมมาโคตร 21/2 หมู่ 9 ซอยเพชรเกษม 60/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ
 636. ธีนิตย์ เทศคง 49/73 นิมิตรใหฒ่ 40 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก แขวงคลองสามวา กรุงเทพ
 637. ชัยยุทธ ตนะศุภผล โรงแรมแกรนด์เดอวิวล์ 903 ถนนมหาไชย แขวงวังยูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ
 638. สายสุณีย์ ศรียะสุวรรณ์ 44/50 ซอยลาดพร้าม 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพ
 639. ผัดษา สุธรรมฤทธิ์ 234 สน.จักรวรรดิ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ
 640. ชนัฐพัชร ชนิฎฐาโรจน์ 48/39 ม.บุญทวิกออเงิน สายไหม ก กรุงเทพ
 641. สุวิมล อรรถสิษฐ์ 157 ซอยผาสุข 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตตุจักร กรุงเทพ
 642. บุญญารัตน์ รักเหล่า 939 บ้านปรีชา ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพ
 643. นัทธมน ศิริรวาท 164/44 ซอยเพชรเกษม 14 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ
 644. เสาวลักษณ์ กรุงเทพ
 645. วิไลวรรณ กรุงเทพ
 646. กรณ์ ชินสวนานนท์ 37/78 ม.เสรีวิลล่า ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพ
 647. สมบูรณ์ ชินสวนานนท์ 37/78 ม.เสรีวิลล่า ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพ
 648. ณรงค์ เขตต์คำแดง 39/22 หมู่ 10 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพ
 649. ชัยเดช ใจวงศ์เพ็ง 79/32 ซอยราชวิถี 1 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
 650. ชาติพรรณ์ ศรีอภิรมย์ 102/10 หมู่ 8 ซอยสังคม 1 ถนนโชคชัย 4 แยก 6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ
 651. ทิวา บุญวรรณศิริ 99 นาธานีซอย 1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนาวา เขตคันนาวา กรุงเทพ
 652. ฐาวดี ยิ้มพงษ์ 49/3 หมู่ 5 ถนนสายไหมซอย 1 สายไหม กรุงเทพ
 653. งามแข สัทรบุญเรือง 63/17 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ
 654. กฤษฎา จงรักษ์ 18/32 ม.รามอินทรา 71 ซอยสยามธรณี ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ
 655. เพ็ญศรี สินธุเป็ง 18/32 ม.รามอินทรา 71 ซอยสยามธรณี ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ
 656. สุภาพรรณ เอาจา 18/32 ม.รามอินทรา 71 ซอยสยามธรณี ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ
 657. พิชาภพ อาจมิยศ 6005/14 ซอยประชาสงเคราะห์ 11 ถนนประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
 658. อชิระ อ่อนขล่ำพละ 34/221 โชคชัย 4 ซอย 36 ลาดพร้าว กรุงเทพ
 659. มนตรี วิชัยมา กองพัฒนาบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 17 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ
 660. บังอร กาหลง 35/204 ม.ราณี 5 หมู่ 3 ซอยสุคนธสวัสดิ์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ
 661. บุญส่ง โพธิวรรณ กรุงเทพ
 662. ณัฐวรรณ กาหลง 35/204 ม.ราณี 5 หมู่ 3 ซอยสุคนธสวัสดิ์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ
 663. ไกรทอง โพธิ์ตาด กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ อาคาร 1 ชั้น 17 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ
 664. ชัยสิทธิ์ กาหลง สำนักงานคณะกรรมการฯ อาคาร 1 ชั้น 17 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ
 665. มาเรียม อาลีดาบ 24 ลีลม 11 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ
 666. ชูชาติ อาลีดาบ 24 ลีลม 11 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ
 667. นุสรัตน์ อาลีดาบ 24 ลีลม 11 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ
 668. ราฮัท อาลีดาบ 24 ลีลม 11 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ
 669. เอม พิริยพัฒน์ 117/1 ถนนสุขุมวิท 64/1 วัฒนาสมบัติ บางจาก พระโขนง กรุงเทพ
 670. สัณฐิติ กาหลง 35/204 ม.ราณี 5 หมู่ 3 ซอยสุคนธสวัสดิ์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ
 671. จ. กัพหลง 92/15 ซอยรวมญาติ หลักสอง บางแค กรุงเทพ
 672. บุปผา กรุงเทพ
 673. ราชาวดี สิริโยธิน 252/6 อาคารเมืองไทยภัทร ตึก 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
 674. คัทลิยา เจมวัยเอส 44 สุขุมวิท 3 ซอยนานาเหนือ คลองเตย กรุงเทพ
 675. อาบีดา เจมวัยเอส 44 สุขุมวิท 3 ซอยนานาเหนือ คลองเตย กรุงเทพ
 676. ประพันธ์ พันธุ์เสือ 14/2421 ซอย 89 ม.บัวทองธานี กรุงเทพ
 677. ธัญญาภัค พคินนกแสง 43/299 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ
 678. ปรียา วอนขอพร 39/8 หมู่ 13 ซอย 78 ถนนโชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพ
 679. วรวรรณ ปาทะวงค์ 244/223 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางแขน กรุงเทพ
 680. จิราพร วราพิศิษฐ์ 34/359 หมู่ 1 ซอยวัดเลา ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ
 681. อัญวีณี พวงมะลิ 29/1 ตรอกท่าวัง ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ
 682. ศิวสกร อ่อนสีดา 1/1 President Place Klangsarn BKK กรุงเทพ
 683. ฉลองชัย บรรณชาติ 1092 ห้อง 503 พีเคแมนชั่น ซอย 26 ธนบุรี กรุงเทพ
 684. ปิยธิดา ท่วมโชติ 120/8 ถนนวังเดิม ซอยวัดหงส์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ
 685. สุวัสส์ สุธีรเจษฎา 244/300 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา 5 เขตบางเขน กรุงเทพ
 686. วรีย์ สุธีรเจษฎา 244/223 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ
 687. วีระชัย สิริลักษณ์ ซอย 107 ถนนลาดพร้าว เขตบางกระปิ ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รุ่น 14 มธ. กรุงเทพ
 688. พรสรรค์ ศรีวาริ 4/871 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม ศิษย์เก่าม มธ. กาญจนบุรี
 689. อริสา ปานสุวรรณ กาญจนบุรี
 690. โอเล่ เข้มแข็ง กาญจนบุรี
 691. ชุติมา สาระศาลิน กาญจนบุรี
 692. นฤดี แซ่เจา กาญจนบุรี
 693. ระวี รักษ์พรรณ กาญจนบุรี
 694. ปวริศ บุญขำ กาญจนบุรี
 695. ปุณยาพร ม่วงลับ กาญจนบุรี
 696. พสธร ดีคล้าย กาญจนบุรี
 697. สุวรรณี ศรีอุบล กาญจนบุรี
 698. สกุนตลา ทิมทอง ขอนแก่น
 699. อาทร จิตสว่างธรรม 12 หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
 700. แดง ลี่เส็ง 51 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนม ฉะเชิงเทรา
 701. พิภพ อุดมเดช 3 หมู่ 2 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
 702. ดัมพ์รงค์ วิริยะสถิตย์ 631 หมู่ 2 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
 703. จักรวาล ศรีสุข 487/8 ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง ฉะเชิงเทรา
 704. อุทัย ตุลวรรธนะ อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
 705. ไพบูลย์ศักดิ์ พานำมา ถนนพาณิช อำเภอเมือง ชลบุรี
 706. อำไพ เทศสมบูรณ์ 82/22 ซอยสัตหับสุขุมวิทย 69 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ เชียงใหม่
 707. สฤษดิ์ชัย ฝิ้นเต็ม 49 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง นครปฐม
 708. อุทัยวรรณ ด้วงเงิน ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน นครปฐม
 709. ธนากร อยู่เจริญ 104 หมู่ 18 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน นครปฐม
 710. ถาวร อยู่เจริญ 105 หมู่ 18 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน นครปฐม
 711. อารีย์ พลอยน้อย 509 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นนทบุรี
 712. เจริญ อยู่เจริญ 41/1 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี
 713. สมคิด สิงหพล 41/1 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี
 714. สุนันทิดา สิงหพล 41/1 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี
 715. สุชาดา สิงหพล 41/1 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี
 716. สมใจ ปั้นสมบุญ 90/6 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี
 717. นราพร ปั้นสมบุญ 90/6 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี
 718. สาลี่ ปั้นสมบุญ 90/6 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี
 719. ปรีชา สิทธิกิจ 30/8 หมู่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ ปทุมธานี
 720. นารีรัตน์ บุราณรมย์ 389 หมู่ 5 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี
 721. นฤมล พิลาแหวน 165 ซอยรังสิต นครนายก 58 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี
 722. เลี่ยม หวังช่วยกลาง 166 ซอยรังสิต นครนายก 58 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี
 723. จิคาภา อู่เงิน 225/40 หมู่ 3 ตำบลคูศา อำเภอลำลูกกา ประจวบคีรีขันธ์
 724. รัชนี เรืองสว่าง 55/1 หมู่ 6 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 725. มนตรี เรืองสว่าง 55/1 หมู่ 6 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 726. ชุสม ประจวบเหมาะ 579 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 727. นิดา สุรีอมพะ 816 หมู่ 7 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 728. ศรีจันทร์ ลายศรี 800 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 729. ชนันท์ภัทธ์ แถมมี 800 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 730. อุดมวิศว์ แถมมี 800 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 731. มณี ดาราวงศ์ 801 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 732. เชือน จันทร์ศรี 486 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 733. สายหยุด ขอสุข 487/2 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 734. ธีรศักดิ์ สายเพ็ชร์ 816 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 735. สมพล 289 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 736. ทองขุน รัตนเมตตา 756 หมู่ 7 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 737. จรูญ รัตนเมตตา 756 หมู่ 7 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 738. อดิศักดิ์ สุทธารคฤง 611 หมู่ 1 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 739. เฉลิม ศรีสมบูรณ์ 94/1 หมู่ 6 ตำบลกุยบุรีเหนือ อำเภอกุยบรี ประจวบคีรีขันธ์
 740. จินตนา ถาวรนันท์ 312 หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 741. สุมล นิลดำ 537 หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 742. อำนวย ยิ่งรา ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 743. ประชัน ประจวบเหมาะ 452 หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 744. สมนึก สกุลปิ่น 312/7 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 745. สุรจิต ถาบสม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 746. อำพล บุญส่ง 325 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 747. เชาว์ เดชา 543 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 748. จินดา เดชา 543 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 749. สมิหรา เดชา 543 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 750. จิตรลดา เดชา 543 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 751. วิรัช นาคเงิน 256/7 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 752. ชลอ สุขสุวรรณ 453 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 753. ชูศรี คล้ายสินย์ 87 หมู่ 6 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 754. นพพร พันพินิจ 366 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 755. รุจิรดา เวทยนุกูล 312/1 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 756. มะลิวัลย์ ถาวรนันท์ 312/1 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 757. ทิพธนาน แสงรุ้ง 316 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 758. บรรจง ถาวรนันท์ 330 หมู่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 759. นพันธ์ ตั้งธรรม 29 หมู่ 5 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
 760. นิรมล บำรุงจิตต์ 111 หมู่ 9 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
 761. พินิจ สมประสงค์ 11/96 เพชรเกษม เพชรบุรี
 762. สมฤดี อัศวินวิภาค 64 หมู่ 11 บ้านร่องเพดา ตำบลสกโบสถ์ อำเภอสกโบสถ์ ลำปาง
 763. ป้าสอง แซ่แห่ว อำเภอเมือง ลำปาง
 764. รุจิกิตต์ เสมอเชื่อ 380 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง สมุทรปราการ
 765. ทัพชัย มุขประภาค 593/39 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี
 766. ประมลชัย เหมือนปวง สุพรรณบุรี
 767. ภัคจิรา จารุรัชตเมธา สุพรรณบุรี
 768. โสภิต แง่พรหม สุพรรณบุรี
 769. วุฒิพงษ์ ขาวพันธ์ สุราษฏร์ธานี
 770. เฉลา ยิ้พงษ์ 96 หมู่ 7 ตำบลโคกพุทธา อำเภอโพธ์ทอง อุทัยธานี
 771. รัชชานนท์ สุดยอด
 772. นพรัตน์ ผิวดี
 773. ประพัฒน์ จารุจันทร ข้าราชการบำนาญ ศบ.ปี 03 ลูกศิษย์อาจารย์ป๋วย
 774. ชนม์ธิดา อุ้ยกูล นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 775. นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ ธุรกิจส่วนตัว
 776. ดร.ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 777. อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ
 778. ชนม์ธิดา อุ้ยกูล นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 779. สิทธิเดช ทองมีค่า 53 หมู่3 บางคู้ ท่าว้ง ลพบุรี
 780. นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 781. ชาญชัย เห็นพิทักษ์ ศิษย์เก่า วิศวะจุฬา รหัส29
 782. สุวรรณี ตั้งวงศ์ศานต์ ศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2509
 783. นวลจันทร์ สุรพฤกษ์ ศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2513
 784. นายอภิชาติ อิงค์กิตติ PUMP SYSTEM FLUX&SPECK CO.,LTD.181/4 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ
 785. นางวิไลลักษณ์ วัฒนไกร นักสถิติ
 786. นายจตุรงค์ วัฒนไกร ศิลปินอิสระ
 787. นางอรวรรณ ผากา ข้าราชการเกษียนอายุ
 788. เขมนิจ เสนาจักร ภาคธุรกิจเอกชน
 789. เทวัญ สุวานิช หัวหน้างานอายุรศาสตร์หัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 790. วสันต์ กังวานศุภพันธ์ 310 ถ.ธนสาร อ.เมือง จ.สุรินทร์
 791. นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์ ธุรกิจส่วนตัว
 792. นายธนันท์ อุนรัตน์ PhD. Candidate คณะรัฐศาสตร์ U-MDC(วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา) ม.ทักษิณ พนักงานบริษัทเอกชน
 793. นายวันปิยะ พลนรา นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน)
 794. ส.อ.ชญานิน โสดามุข นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
 795. นายอภินันท์ เกาสุรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 796. นายสันติ ศรีจันทร์สุข อาชีพ วิศวกร 81/3 รามอินทรา 21 อนุสาวรี์ บางเขน
 797. นางลักษาณา ศรีจันทร์สุข 81/3 ซอยรามอินทรา 21 อนุสาวรี์ บางเขน กทม.
 798. นายเกรียงไกร วังปรีชา Stockholm Sweden
 799. เอิบจิตต์ หอมถาวร Educator, Dallas Independence School District, Dallas, Texas, USA
 800. วิราว์ วัฒนกิจ กลุ่มศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน จ.ตรัง
 801. สิทธิโชค สิริถิรนัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 43
 802. นายชยานนท์ จุลโลบล พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง นิติกรอาวุโส บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 803. นายนรินทร์ ทะดวงสอน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 804. นายทัศนัย อังศุธร 123/5 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมืองจ. ระยอง 21000
 805. นางเตือนใจ อังศุธร 123/5 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมืองจ. ระยอง 21000
 806. นางสาวพิมพ์ลภัส อังศุธร 123/5 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมืองจ. ระยอง 21000
 807. นายณัฐชนนท์ อังศุธร 123/5 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมืองจ. ระยอง 21000
 808. จิตระวี ช่วยยิ้ม อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 809. พิชากร พิมลเสถียร นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ พนักงานบริษัทเอกชน
 810. นายสุรัตน์ สิงห์ดง STOCKHOLM SWEDEN
 811. นายวรัญญู โพธิ์มูล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 812. นายอดิศร กรอบกระจก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 813. ปรินดา วานิชสันต์ ธุรกิจส่วนตัว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

Read Full Post »

แถลงการณ์กลุ่มโดมแดง ฉบับที่ 1/2551

“กล้าทำ กล้ารับ” ตามแนวทางอารยะขัดขืน,

ต่อต้านการพราก/ยึดอำนาจในการตัดสินใจของเรา, รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย

            สืบเนื่องจากความพยายามในการขับไล่ “โค่นล้ม” รัฐบาลของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้นำมาซึ่งปัญหาความยุ่งยากและความรุนแรงดังที่ปรากฏ และมีแนวโน้มที่ชัดแจ้งว่า จะนำไปสู่การทำลายหลักการและระบอบประชาธิปไตย อย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

เรา “กลุ่มโดมแดง” เป็นกลุ่มอิสระเล็กๆ ที่เป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาธรรมศาสตร์ และศิษย์เก่า ในฐานะสมาชิกของชุมชนทางการเมืองนี้ มีความเห็นและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

 1. ต่อความขัดแย้งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย และสามารถที่จะแสดงออกได้ด้วยวิธีการต่างๆ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้ที่มีส่วนในความขัดแย้งใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือ/วิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงโดยตรงหรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมาย

 2. ต่อพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย การแสดงออก การชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นไปโดยสันติและปราศจากอาวุธเท่านั้น ดังนั้น หากพันธมิตรฯ มีความบริสุทธิ์ใจ ต้องปลดอาวุธกองกำลัง/ผู้เข้าร่วมชุมนุมของตนเอง หรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐทำการปลดอาวุธให้ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมหรือจัดการเองได้

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุม ต้องปลดอาวุธของตนเอง และกลุ่มอื่นๆ ทุกกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อาวุธมาห้ำหั่น/เข่นฆ่ากันอย่างที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากพันธมิตรฯ ระบุว่าการกระทำของตน ไม่ว่าจะเป็นการยึดทำเนียบรัฐบาลหรือสถานีโทรทัศน์ เป็น “อารยะขัดขืน” อันเป็น “การกระทำทางการเมืองซึ่งมีลักษณะเป็นสาธารณะ (public) สันติวิธี (nonviolent) และมีมโนธรรมสำนึก (conscientious) ที่ขัดต่อกฎหมาย (contrary to law) ปกติเป็นสิ่งที่ทำโดยมุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย (in the law) หรือนโยบายของรัฐบาล” ซึ่ง “ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายนั้น” ด้วย

ดังนั้น เราขอเรียกร้องให้ผู้นำพันธมิตรฯ หยุดการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือ เอาชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชนเป็นตัวประกัน เพื่อโค่นล้มรัฐบาล ด้วยการแสดงความกล้าหาญและมี “อารยะ” ตามคำกล่าวอ้าง โดยการมอบตัวแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายศาล เพื่อเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ตามหลัก “กล้าทำ ต้องกล้ารับ” ส่วนการชุมนุมประท้วงรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไปได้ในที่อื่นที่เหมาะสมกับการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ไม่เช่นนั้นการกระทำของพันธมิตรฯ ก็ไม่แตกต่างจากการกระทำของอันธพาลการเมืองที่วางอำนาจบาตรใหญ่อยู่เหนือกฎหมาย

 3. ต่อประชาชน  ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือ เอาชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชนเป็นตัวประกัน ข่มขู่ กดดัน เพื่อโค่นล้มรัฐบาล ของพันธมิตรฯ และเครือข่ายไม่ว่าจะในนามใด เป็นข้อเรียกร้องและการกระทำที่ขาดความชอบธรรมและฉวยโอกาส แม้ว่าผู้คนอาจจะมีท่าทีต่อรัฐบาลที่แตกต่างกัน แต่การยินยอมให้พันธมิตรฯ ใช้ “กฎหมู่” บีบบังคับรัฐบาล และผู้คนในสังคมให้ยอมรับข้อเรียกร้องของตน เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตย เป็นการยึด ลิดรอน สิทธิ เสรีภาพ และอำนาจอธิปไตยที่เป็นของเราทุกคนไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น หากใครไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพันธมิตรฯ ควรร่วมกันแสดงออกอย่างสันติเพื่อคัดค้านการนำสังคมการเมืองไปสู่ “อนาอารยะ” ของพันธมิตรฯ ทั้งหมดนี้ มิใช่เพื่อปกป้องรัฐบาลที่เราชอบหรือไม่ชอบ แต่เป็นไปเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้

4. ต่อรัฐบาล รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความอดทนและระมัดระวังในการดำเนินการหรือบังคับใช้กฎหมาย ป้องกัน ระงับไม่ให้เกิดความรุนแรง และยุติวิธีการใดๆ ที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรง เพราะรัฐมีหน้าที่ในการปกป้อง พิทักษ์ สิทธิ เสรีภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือน ความรุนแรงจะทำให้รัฐบาลสูญเสียความชอบธรรม และถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายต่อต้านในการล้มล้างรัฐบาล หรือถูกฉกฉวยโดยอำนาจอื่นในการใช้อำนาจนอกระบบมาแทรกแซงหรือทำลายระบอบประชาธิปไตยได้ ดังที่ปรากกฎมาก่อนหน้านี้

 สำหรับการริเริ่มของรัฐบาลในการเสนอให้มีการจัดทำประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 165 (1) นั้น ในทางหลักการ เป็นแนวคิดที่ดี แต่จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่ชัดเจนและมีกระบวนการที่ยุติธรรม เปิดกว้างให้มีการรณรงค์แสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและคัดค้านอย่างกว้างขวางตามหลักสากล โดยมีระยะเวลาที่เพียงพอเหมาะสม ไม่ใช่ประชามติแบบ “มัดมือชก” อย่างการประชามติรัฐธรรมนูญฉบับ คมช.

5. ท้ายที่สุด เราเห็นว่า “การใช้สันติวิธีของทุกฝ่าย” ในการรับมือกับความขัดแย้งแม้จะไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ที่ต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือยุติความขัดแย้งและความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองได้ แต่จะไม่พรากชีวิตของผู้ใดในการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองอีก ทำให้เราอยู่กับความขัดแย้งอย่างมีอารยะ และธำรงไว้ได้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยได้

เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย

กลุ่มโดมแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 กันยายน 2551

Read Full Post »